Service-web

Välkommen till vår service-web!
Här har vi samlat videos för att underlätta eventuell reparation eller service på egen hand.

Har ni problem?
tveka inte att ta kontakt med vår support för vägledning!

mejla här!

Videos

Monter/byta kontrollbox

Montera/byta display

Byta stödkontakt

Byta pedalsensor

Byta säkring i batteriet

Byta belysning

Lossa pedalarm

Ta bort glapp i styret