#YESRAWBIKE

Vi älskar varje gång vi ser våra produkter på sociala medier och ibland kan vi begära att dela dessa bilder eller filmer i våra kanaler. Bilderna publiceras främst på respektive produktsida på vår webbplats för att ge andra kunder en glimt av deras verkliga användningsområden. De kan i vissa fall också publiceras i någon av våra andra kanaler ex Instagram, Facebook, nyhetsbrev eller i en butiksmiljö.

Genom att svara på vår begäran med hashtaggen #yesrawbike godkänner du följande:

Du tillhandahåller Rawbike Scandinavia AB, en icke-exklusiv, royaltyfri världsomspännande licens för att använda bilder du har svarat med #yesrawbike, nedan kallad ”bild”, i deras marknadsföring och / eller reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, sociala medier, e-post och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringsändamål.

Härmed intygar och intygar att (1) du äger alla dina rättigheter till dina bilder, (1) du har fått tillstånd från någon person som visas i dina bilder att överföra rättigheterna här, och (3) användning av dina bilder av Rawbike Scandinavia AB bryter mot tredje parts rättigheter eller bryter mot någon lag.

Härmed frigör du Rawbike Scandinavia AB från alla skyldigheter att betala dig för användningen av dina bilder och för de immateriella rättigheterna för dem som är förknippade med ovan beskrivna användningar, och därigenom frigör och godkänner att hålla Rawbike Scandinavia AB och alla personer som agerar för Rawbike Scandinavia AB. skador för alla anspråk, anspråk och skulder, oavsett karaktär, i samband med användningen av bilderna som beskrivs ovan.

Du kan alltid nå oss i frågor som rör sekretess och dataskydd genom att kontakta oss på: support@rawbike.se